donderdag 21 april 2011

Over de online keuringsmodule van Green Key

Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche duurzaam te ondernemen en te werken aan de kwaliteit en veiligheid van hun accommodaties.

Dit doet zij door projecten op te zetten in samenwerking met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties. Green Key is één van de (milieu)keurmerken welke uitgevoerd worden door de KMVK.

Het nieuwe Green Key platform is de portal waar ondernemers, keurmeesters en de KMKV organisatie al hun informatie digitaal en online verwerken. Deze week is de ‘Mijn Green Key’ module toegankelijk gemaakt voor de deelnemers binnen het nieuwe webplatform. Het belangrijkste onderdeel daarvan wordt gevormd door de online keuringsmodule welke het gehele papieren keuringsproces vervangt en vereenvoudigt!

De ‘Mijn Green Key’ omgeving is een belangrijk instrument om de kennis en informatie die binnen de Green Key bedrijven en KMVK organisatie voorhanden is op een efficiënte wijze met elkaar te delen en verder uit te bouwen. Het systeem is zodanig ingericht dat alle betrokken actoren (waaronder keurmeesters) op eenvoudige wijze hier gebruik van kunnen maken. Van het leveren van input, het vergelijken van cijfers, online keuringen en persoonlijk milieu archief beheren, tot het inzien van output waaronder PDF rapportage.

Green Key deelnemers beschikken over een persoonlijke inlog die toegang geeft tot:
  • ‘Mijn Gegevens’
  • ‘Mijn Keuringen’
  • ‘Mijn Documenten’
  • en binnenkort: ‘Mijn Kengetallen’
Jaarlijks kunnen deelnemers dan ook al hun verbruikgegevens digitaal invoeren en worden kengetallen volledig automatisch berekend, inclusief CO2 uitstoot. Nu al kunnen ondernemers online Doe-Het-Zelf keuringen starten en voorleggen aan de keurmeester, inclusief alle communicatie en interactie die daar op volgt tot en met het definitieve keuringsrapport dat het behaalde Green Key niveau bepaalt.

Wij zijn trots op het eindresultaat en KMVK is enthousiast over het nieuwe virtuele platform rondom de keuringen en de systematiek van Green Key en verwacht hiermee nieuwe deelnemers doeltreffender dan ooit te kunnen faciliteren.

Bezoek de Green Key website op www.greenkey.nl. Voor meer informatie over het Green Key project, kunt u contact opnemen met Jeroen van den Broek of Marijn Eijsink.