woensdag 2 oktober 2013

Prijstransparantie, welke prijs is er zichtbaar op uw website?

Het speelt al langer onder veel consumenten, en het zat er ook al aan te komen, er komt een officiële regelgeving voor de weergave van vakantie-prijzen. De ACM, Autoriteit Consument en Markt, zal op de naleving hiervan gaan toezien. Wat betekent deze regel voor u, en wat moet u (laten) veranderen om te voldoen aan de uitgangspunten? De nieuwe uitgangspunten focussen zich vooral op bijkomende kosten bovenop de huurprijs en mogelijke optionele artikelen.

Via de website van RECRON heeft u al het volledige document kunnen bekijken.
 

Wat moet u doen om te voldoen aan deze regels?

Wij adviseren om voor uzelf op een rij te zetten op welke plaatsen in uw website (en ook in andere uitingen) prijzen gecommuniceerd worden en in hoeverre deze voldoen aan de voorwaarden. Elke situatie is weer anders. Uiteraard denken we graag met u mee als hiervoor zaken in uw website of in het online boeken aangepast moeten worden. Voor onze klanten die het online boeken door Holiday Media hebben laten maken geldt dat er verschillende zaken zijn om rekening mee te houden, waarop wij nog terug zullen komen afhankelijk van het gebruikte boekingssysteem.

Nieuwe versie online boeken Holiday Media

Op dit moment zijn we druk bezig om een nieuwe, sterk verbeterde versie voor het online boeken te ontwikkelen. Eén van de uitgangspunten van deze nieuwe versie is dat er al prijzen worden getoond ín de website, we zullen met deze versie ook optimaal inspelen op deze prijsrichtlijnen. Hierover dus later meer! Ook zullen wij hier aandacht aan besteden op onze online boeken themadag op 16 oktober.
 

Wij zetten het nog even kort en bondig voor u op een rij:

Uitganspunten (bijkomende kosten)
 1. Aanbod moet geboekt kunnen worden voor de weergegeven prijs.
  • Beperkingen, zoals bijv. prijzen die alleen gelden voor bepaalde periode/weekdeel o.i.d., moeten duidelijk aangegeven worden.
  • Tijdens boekingsgang mogen prijzen voor onderdelen niet ineens stijgen.
 2. Alle vaste (dus niet afhankelijk van aantal personen!) onvermijdbare kosten moeten in weergegeven prijs zijn inbegrepen.
  • Boekingskosten, verplichte schoonmaakkosten, e.d.
 3. Alle variabele (dus afhankelijk van aantal personen!) onvermijdbare kosten moeten (met bedragen) duidelijk worden weergegeven.
  • Direct onder of naast de prijs, dus niet met een *) noot onderaan de pagina! “plus € x,xx per persoon per nacht toeristenbelasting.”
Uitgangspunten (optionele artikelen)
 1. Optionele artikelen moeten duidelijk aan het begin van boekingsproces worden meegedeeld.
  • Noot: dit mag dus niet pas bij “bijboeken artikelen” aangegeven worden.
  • Optionele artikelen mogen niet vooraf aangevinkt zijn.
 2. Noot: boeker moet bewust kiezen voor aanvullende artikelen.
Voorbeelden
 • Boekingskosten
  • Gelden deze per boeking dan moeten deze direct in de prijs worden opgenomen.
  • Gelden deze per persoon dan moet bij de weergegeven prijs worden vermeld:“plus per persoon € x,xx boekingskosten.”
 • Transactiekosten (betaling)
  • Hoeven niet te worden weergegeven als er minimaal een gratis betaalmethode mogelijk is. Noot: dit moet wel een voor NL gangbare methode zijn.
  • Zijn er altijd kosten dan moet dit bij de prijs worden weergegeven. “plus minimaal € x,xx transactiekosten .”

Vragen? Wij helpen u graag verder.